Naam: Gagnnugglurpmajggna (bij benadering).
Beschrijving: een kabouter van behoorlijk formaat, zonder verdere bijzondere eigenschappen.Deze kabouter wordt wel de "boerenkabouter" genoemd, omdat hij van oudsher voornamelijk op het platteland wordt aangetroffen
, meestal in de buurt van boompartijen met kreupelhout. Tegenwoordig wordt hij ook wel gezien op vuilstortplaatsen en in enigszins verwilderde stadsparken, tenminste als daar dicht struikgewas is waar hij zijn plastic flessen (die hij om onbekende reden verzamelt) heen kan slepen.
Deze kabouter is niet erg schuw en vriendelijk van karakter en is, als je hem tegen het lijf loopt, ook wel bereid om een conversatie aan te gaan. Helaas is deze meestal van korte duur, aangezien hij op de typische kabouter-manier praat, namelijk met de tanden op elkaar en voornamelijk door de neus; de hierbij geproduceerde klanken zijn door mensen praktisch onmogelijk te ontcijferen.