Naam: "De kabouter op weg naar".Deze kabouter
wordt vooral in de herfst veel gesignaleerd, terwijl hij zich schijnbaar doelbewust een weg baant door bos en wei, dwars over snelwegen, parkeerterreinen of supermarkten, of welke obstakels zich dan ook op zijn weg bevinden, met de blik star vooruit gericht.
Ja, hij is duidelijk op weg, maar waarnaar? Weet hij dat zelf wel? Sommigen menen dat hij wel een doel heeft, maar dat dit alleen voor kabouters een herkenbaar doel is; anderen denken dat zijn gedrag het gevolg is van een aandoening, een hersenafwijking of ander medisch probleem (mogelijk vooral optredend bij extreme ouderdom). De mogelijkheid is wel geopperd dat het hier gaat om een manifestatie van genetisch vastgelegde migratie-patronen van tienduizenden jaren oud, uit de tijd dat kabouters nog joegen op groot wild zoals mammoeten.