Naam: "De hulpkabouter".
Soort : De bos en hei kabouter (noot: dit is geen officieel erkende soort, maar lijkt een wat grotere variant van de dwergkabouter).Deze kabouter
van een middelklein formaat houdt zich meestal op in een bosrijke omgeving, waar hij de gewoonte heeft om plotseling op te duiken als een wandelaar de weg kwijt is. Hij is dan heel vriendelijk en luistert aandachtig om je vervolgens uitgebreid de weg te wijzen. De ervaring leert dat dit meestal in een volstrekt willekeurige richting is zodat je uiteindelijk nog verder van huis bent, maar omdat hij zo'n aardige indruk maakte ben je toch niet geneigd het hem kwalijk te nemen.
De meningen zijn verdeeld over de werkelijke motieven: is hier sprake van achterbakse kwaadaardigheid of heeft deze kabouter oprecht de bedoeling om mensen te willen helpen? Hoe dan ook, als je deze kabouter tegenkomt kun je best met hem in gesprek treden, maar het is sterk aan te bevelen om zijn adviezen zo snel mogelijk te vergeten.