Naam: "de knarskabouter".


Deze kabouter wordt vaak verward met de dwergkabouter, maar zet ze naast elkaar (even aangenomen dat je ze allebei te pakken krijgt) en het is duidelijk dat de knarskabouter, met zijn verkorte romp en benen die samen ongeveer even groot zijn als zijn hoofd, een aparte soort is.
Hij verschilt ook van andere kabouters in zijn manier van communiceren, namelijk uitsluitend door tandenknarsen. Niet iedereen is het er over eens of dit wel een vorm van communicatie is, en sommigen vermoeden dat dit een aanpassing is aan de konijnen waar hij meestal mee samenleeft.
Hij komt voornamelijk te voorschijn in de vroege ochtend of de avondschemering, en is dan soms te zien bij de ingang van een konijnenhol waar hij de wacht houdt en begint te stampen bij dreigend gevaar.
Verder waagt hij zich alleen buiten zijn hol bij somber en donker weer (misschien omdat hij dan weinig gevaar te duchten heeft van roofvogels), reden waarom hij ook wel de slecht-weer kabouter genoemd wordt.